Škomam 2024

23. - 25. 1. 2024

Program

Program si je možno stáhnout jako pdf. Návod na vytvoření GitHub účtu a spuštění Codespace.

Průběžné pořadí ve Škomam Cupu zde.

úterý 23. 1. 2024

 8.15 - 8.45  Registrace
 8.50  Zahájení
 9.00 - 9.45  P. Vondráková:  Od popisu okamžité rychlosti k derivování funkcí (př.)
 9.55 - 10.40  J. Bouchala:  O reálné a imaginární matematice (př.)
 10.50 - 11.35  P. Vodstrčil:  Jak řešit neřešitelné soustavy? (př.)

 11.45 - 12.55  Oběd

 12.55 - 14.25   Cvičení I - Python – nástroj pro matematické modelování (cv.) [video]
 14.40 - 16.10  Návštěva Národního superpočítačového centra IT4Innovations (exk.)


středa 24. 1. 2024

 9.00 - 9.45  A. Böhm:   O tom, co nejde naprogramovat (př.)
 9.55 - 10.40  T. Luber:   Potkají se rovnoběžky? (př.)
 10.50 - 11.35  L. Přibylová:   Řešení (nejen) kubických rovnic (př.)

 11.45 - 12.55  Oběd

 12.55 - 14.25   Cvičení II - Zvukové signály a Fourierova transformace (cv.)
 14.35 - 16.10   Cvičení III - Optimalizace, metoda nejmenších čtverců a rozpoznávání not (cv.)


čtvrtek 25. 1. 2024

 9.00 - 10.00  M. Litschmannová a A. Kondé:   ROC křivky: Nástroj pro odhalování skrytých tajemství  klasifikace (př.)
 10.10 - 10.40  J. Bouchala a A. Kondé:  Výpočetní a aplikovaná matematika (př.)

 10.50 - 12.00  Oběd

 12.00 - 12.30  Prezentace sponzora - firmy Ingeteam (př.)
 12.30 - 14.00  V. Hapla:   Od bitu ke qubitu a ještě kousek dál: Kvantové výpočty pro začátečníky (př.)
 14.15 - 14.45  Vyhlášení vítězů ŠKOMAM cupu
 14.50  Ukončení Školy matematického modelování 2024

Cvičící: V. Arzt, M. Bailová, M. Béreš, R. Ćosić, M. Ćosićová, B. Halfarová, L. Kapera, M. Mazůrek, M. Sadowská.


© KAM FEI VŠB-TUO