Krátce o KAM

Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB - TUO byla založena r. 1992. Od jejího vzniku až do r. 2011 byl jejím vedoucím Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. V současnosti KAM vede Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku matematiky zejména pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). KAM nabízí také svůj studijní program s názvem Výpočetní a aplikovaná matematika, jehož absolventi mají výbornou pozici pro nástup jak na vědeckou dráhu tak také do praxe.

Významná část zaměstnanců KAM a také řada studentů programu Výpočetní a aplikovaná matematika spolupracuje s Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations. Cílem tohoto centra je špičkový výzkum v oblasti IT technologií. Centrum v současnosti využívá superpočítače Karolina, Barbora a NVIDIA DGX-2.

KAM pro učitele a studenty středních škol

Podívejte se na nabídku KAM pro středoškolské studenty a učitele...

© KAM FEI VŠB-TUO