Organizátoři

Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
Ing. Rajko Ćosić, Ph.D.

Místo konání

Přednášky se konají v budově FEI v místnosti EC1. Cvičení (cv.) budou probíhat v budově FEI v učebnách EB113, EB213 a EB413. Exkurze proběhne v budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

VŠB - TUO
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba

Plánek porubského areálu VŠB - TUO najdete zde.

Doprava

Pro dopravu k budově FEI doporučujeme použít tramvaj číslo 7, 8 nebo 17 a vystoupit na zastávce Hlavní třída. Další možností je použít autobus 40, 47, 58 nebo 78 a vystoupit na zastávce Fakultní nemocnice. Informace o jízdních řádech DPO najdete zde.

Ubytování

Dovolujeme si zde upozornit, že bohužel nejsme schopni pro účastníky zajistit ubytování. Návštěvníci z větší dálky mohou využít služeb hotelu na kolejích VŠB - TUO.

Osobní údaje a podmínky vstupu na akci

V rámci Škomamu jsou pořizovány fotografie za účelem prezentace na webových a facebookových stránkách pořadatele. Organizátoři nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Vstupem na akci vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pořizování a zveřejňování obrazových a video záznamů pro potřeby univerzity

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES si vás dovolujeme upozornit, že na semináři ŠKOMAM konaném ve dnech 23. - 25. 1. 2024 budou pořizovány fotografické záznamy a videozáznamy, které budou použity pro zpravodajství o konání této akce.

Vstupem na akci souhlasíte s výše uvedeným pořízením fotodokumentace a videozáznamů a s jejich výše uvedeným zveřejněním.

Případné dotazy vám zodpoví pověřenec pro ochranu osobních údajů.


© KAM FEI VŠB-TUO