Naši hosté

   Ing. Václav Hapla, Ph.D.

Další lektoři

   Ing. Vladimír Arzt
   Ing. Michaela Bailová, Ph.D.
 • je absolventkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se variačním počtem, funkcionální analýzou a numerickými metodami
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar a Mercedes
   Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004
 • v letech 2011-2015 pracoval jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • v letech 2012-2015 byl projektovým manažerem projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 byl zapojen do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je projektovým manažerem projektu Math4U (Math Exercises for You 1, 2 a 3)
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar a Mercedes
 • zabývá se metodami optimalizace, nehladkou analýzou a optimalizací a tvarovou optimalizací
 • v r. 2007 získal za svou doktorskou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
 • v r. 2018 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   Ing. Michal Béreš, Ph.D.
   Ing. Ada Böhm, Ph.D.
 • pracuje pro ACS na pozici research engineer v oblasti bezpečnosti AI
 • pracuje pro IT4Innovations v oblasti plánovacích systémů pro superpočítače
 • doktorský titul má z informatiky na VŠB-TUO
   Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
   Ing. Rajko Ćosić, Ph.D.
   Mgr. Martina Ćosićová
 • je studentkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, zabývá se diabatizací elektronových bází metodami umělé inteligence
 • je absolventkou magisterského oboru Matematické modelování ve fyzice a technice na MFF UK, kde se zabývala metodami předpodmínění soustav lineárních rovnic v rámci řešení rozptylových úloh
 • v r. 2022 se umístila na 1. místě v soutěži SVOČ v kategorii M7 (Numerická matematika)
 • v r. 2022 získala Cenu Ivo Marka udílenou Nečasovým centrem
 • v r. 2022 se umístila na 1. místě v soutěži o Babuškovu cenu (v kategorii diplomových prací)
 • pracuje jako "Content supervisor" na projektu Math Exercises for You 2
   Ing. Barbora Halfarová
   Ing. Lukáš Kapera
 • je studentem doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se lineární algebrou, nekonvexní analýzou a optimalizací s využitím zejména v robotice a při tvarové optimalizaci
   Mgr. Adéla Kondé
   Prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
 • na KAM pracoval v letech 2001-2013 jako akademický pracovník
 • od r. 2011 pracuje na IT4Innovations, v současné době na pozici vědeckého ředitele
 • zabývá se vývojem paralelních řešičů náročných úloh mechaniky
 • vede několik prestižních národních i mezinárodních projektů
   Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996 jako odborná asistentka
 • aktivně působí v České statistické společnosti (od roku 2013 členka výboru, od roku 2015 webmaster, od roku 2016 vědecká tajemnice)
 • věnuje se popularizaci statistiky s cílem zvýšit statistickou gramotnost v populaci, v odborné praxi se pak zaměřuje zejména na průzkumovou analýzu dat a aplikace statistiky v biomedicíně
 • koordinuje činnost Statistické laboratoře na KAM (konzultace, semináře, workshopy, letní a zimní školy z oblasti statistiky a pravděpodobnosti)
 • od r. 2016 je zapojena do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je koordinátorkou týmu v projektu Math Exercises for You
 • byla koordinátorkou týmu v projektu Matematika s radostí
   Ing. Tomáš Luber, Ph.D.
   Ing. Matěj Mazůrek
   Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1995 jako odborná asistentka
 • zabývá se stochastickým modelováním v oblasti biomedicíny
 • spolupracuje s lékaři
   Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2008 jako odborná asistentka a od r. 2022 pracuje také na IT4Innovations
 • ve svých pracech se zabývala metodou hraničních prvků ve spojení s metodami rozložení oblasti pro řešení kontaktních úloh mechaniky
 • v r. 2005 získala za svou diplomovou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
 • na KAM nastoupil v r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi
 • je koordinátorem týmu v projektu Math Exercises for You
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v r. 2014 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996
 • zabývá se tvorbou interaktivních materiálů pro výuku (3D grafika, TEX (Acrotex))
 • v letech 2009-2012 byla projektovou manažerkou projektu Matematika pro inženýry 21. století
 • v letech 2012-2015 pracovala jako odborná koordinátorka projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 vedla tvorbu matematických her v projektu STEM4youth
 • od roku 2016 je koordinátorkou obsahu v projektech Math4U 1, 2 a 3 (2016-2019, 2019-2022, 2022-2025)
 • spolu s dalšími spolupracovníky získala v letech 2007, 2009, 2018 a 2021 několik ocenění v soutěži eLearning
 • v r. 2018 získala vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost


© KAM FEI VŠB-TUO