O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB - TUO.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

letáček Škomam'24 Jubilejní 20. ročník - Škomam 2024 - proběhne ve dnech 23. - 25. 1. 2024 v budově FEI v porubském areálu VŠB - TUO.

V rámci Škomamu 2024 se uskuteční i 13. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 16. 1. 2024. Na cvičení se může z kapacitních důvodů přihlásit maximálně 100 studentů.
Financování

Škomam 2024 je spolufinancován statutárním městem Ostrava, firmou Ingeteam a programem Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You 3).© KAM FEI VŠB-TUO