Anotace přednášek pro Škomam 2024

Anotace přednášek postupně doplňujeme a všechny budou k dispozici během ledna 2024...

úterý 23. 1. 2024

P. Vondráková: Od popisu okamžité rychlosti k derivování funkcí
Vše kolem nás je v neustálém pohybu. Většina pohybů, ač se jeví chaoticky, má jakousi pravidelnost a řád a je možno je matematicky zkoumat. K popisu pohybu a změny slouží derivace. Ukážeme si, jak souvisí derivace s okamžitou rychlostí pohybujícího se tělesa, s okamžitým zrychlením a jak s tečnou ke grafu funkce v daném bodě.

J. Bouchala: O reálné a imaginární matematice
Na začátku přednášky si nasadíme Gaussovy komplexní brýle a obyčejná rovina se rázem promění v imaginární džungli plnou zajímavých a užitečných rostlin a zvířat. V průběhu přednášky některé z těchto rostlin ochutnáme a pár zvířat si ochočíme. Součástí naší výpravy bude i výlet k nejkrásnějšímu matematickému tvrzení.

P. Vodstrčil: Jak řešit neřešitelné soustavy?
V přednášce se nejprve budeme věnovat základním maticovým operacím. Poté stočíme svou pozornost k soustavám lineárních rovnic. Nejvíce nás přitom budou zajímat soustavy, které nemají řešení. A my se takové neřešitelné soustavy naučíme řešit! A co víc, ukážeme si, k čemu to všechno může být dobré.

středa 24. 1. 2024

A. Böhm: O tom, co nejde naprogramovat
Předáška o tom, že některé věci nejdou naprogramovat a jak dokázat, že tomu tak skutečně je. O tom, že spousta užitečných věcí je právě takových, jak to ovlivňuje informatiku a matematiku a jak se s tím vypořádat.

T. Luber: Potkají se rovnoběžky?
V přednášce si řekneme, co to jsou a co by mohly být rovnoběžky. Podíváme se na to, jak by vypadala geometrie, ve které žádné rovnoběžky nejsou a ve které jich je více než obvykle, a jak si je představit.

L. Přibylová: Řešení (nejen) kubických rovnic
Na střední škole se studenti dozví, jak řešit kvadratickou rovnici pomocí známého vzorce. Ale jak je to s rovnicemi o řád vyššími? Existuje také vzorec pro řešení rovnice třetího stupně? Do jakého stupně se dají řešit rovnice (v obecném tvaru) pomocí vzorů? Toto vše si povíme na přednášce a doplníme pár tajuplných historických poznámek s překvapivým přesahem do současnosti.

čtvrtek 25. 1. 2024

M. Litschmannová a A. Kondé: ROC křivky: Nástroj pro odhalování skrytých tajemství klasifikace
Vydejte se s námi na vzrušující cestu do světa binární klasifikace, která nám umožňuje rozdělovat data do dvou různých tříd na základě vlastností analyzovaných dat. Binární klasifikace má široké uplatnění od řešení otázek typu: „Je tento e-mail spam?" a „Je tato bankovní transakce podezřelá?" až po klíčová rozhodnutí v oblasti zdravotnictví, jako „Je pacientův nádor zhoubný nebo benigní?" nebo v podnikání, kdy se ptáme: „Bude zákazník spokojen s rychlostí odpovědi na jeho dotaz?" Během této cesty odhalíme, jak měřit kvalitu binární klasifikace. A to není vše! Představíme vám i tajemnou ROC křivku, která se stane naším věrným průvodcem v hledání lepších rozhodnutí.

V. Hapla: Od bitu ke qubitu a ještě kousek dál: Kvantové výpočty pro začátečníky
Tato přednáška má za cíl seznámit vás, "o čem jsou", nyní tolik skloňované, kvantové výpočty. Za hodinku a půl z vás sice neuděláme experty, ale snad vám pomůžeme vytvořit si základní intuici o tom, jak se kvantové počítače chovají, a proč můžou mít ve střednědobém horizontu velký vliv na vnímání toho, co lze a nelze vypočítat, jakož i na náš každodenní život. A třeba se nám podaří vás namotivovat k dalšímu studiu této problematiky a vůbec k vysokoškolskému studiu matematického zaměření.


© KAM FEI VŠB-TUO