Zpět na jednotlivé ročníky

Škomam 2021

Škomam 2021 probíhal online.

Některé přednášky:
Počítačová cvičení: [text]

     Online cvičení vedli M. Bailová, M. Béreš, R. Ćosić, S. Domesová, M. Mrovec, M. Pecha, D. Ulčák a A. Vrtková.
Fotogalerie 2021
  

© KAM FEI VŠB-TUO