Zpět na Škomam 2020

Fotogalerie 2020

Fotografie do této galerie pořídily Kateřina Gorbová a Petra Vondráková.© KAM FEI VŠB-TUO