Zpět na Škomam 2008

Fotogalerie 2008

Fotografie do této galerie pořídil Petr Beremlijski.
© KAM FEI VŠB-TUO