O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM)
na VŠB - TU Ostrava.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

letáček Škomam'21 17. ročník - Škomam 2021 - proběhne ve dnech 4. - 5. 2. 2021. Vzhledem k současné situaci celý seminář tento rok proběhne online a jen jako dvoudenní. Letos bohužel nebude probíhat ani Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 2. 2. 2021.
Financování

Škomam 2021 je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You 2) a Fakultou elektrotechniky a informatiky a statutárním městem Ostrava.© KAM FEI VŠB-TUO