O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM)
na VŠB - TU Ostrava.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

Škomam letáček 2016 12. ročník - Škomam 2016 - proběhne ve dnech 2. - 4. 2. 2016 v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava.

V rámci Škomamu 2016 se uskuteční i 6. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2016. Škomamu je možné se zúčastnit i tehdy, dovoluje-li Vám Váš časový rozvrh zúčastnit se jen jeho části.

Financování

Škomam 2016 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.


© KAM FEI VŠB-TUO