O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM)
na VŠB - TU Ostrava.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

Škomam letáček 2018 14. ročník - Škomam 2018 - proběhne ve dnech 15. - 17. 1. 2018 v budově FEI v porubském areálu VŠB - TU Ostrava.

Přednášku přednese také Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc. z Katedry matematické analýzy MFF Univerzity Karlovy.

V rámci Škomamu 2018 se uskuteční i 8. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 5. 1. 2018. Škomamu je možné se zúčastnit i tehdy, dovoluje-li Vám Váš časový rozvrh zúčastnit se jen jeho části.

Financování

Škomam 2018 je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You), Fakultou elektrotechniky a informatiky a statutárním městem Ostrava.


© KAM FEI VŠB-TUO