O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM)
na VŠB - TU Ostrava.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

Škomam letáček 2017 13. ročník - Škomam 2017 - proběhne ve dnech 24. - 26. 1. 2017 v porubském areálu VŠB - TU Ostrava.

Přednášku přednese také Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. z Katedry matematické analýzy MFF Univerzity Karlovy.

V rámci Škomamu 2017 se uskuteční i 7. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 17. 1. 2017. Škomamu je možné se zúčastnit i tehdy, dovoluje-li Vám Váš časový rozvrh zúčastnit se jen jeho části.

Financování

Škomam 2017 je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You), statutárním městem Ostrava a Fakultou elektrotechniky a informatiky.


© KAM FEI VŠB-TUO