O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM)
na VŠB - TU Ostrava.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

letáček Škomam'19 15. ročník - Škomam 2019 - proběhne ve dnech 28. - 30. 1. 2019 v budově FEI v porubském areálu VŠB - TU Ostrava.

Přednášku přednese také náš host RNDr. Dag Hrubý.

V rámci Škomamu 2019 se uskuteční i 9. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 21. 1. 2019. Škomamu je možné se zúčastnit i tehdy, dovoluje-li Vám Váš časový rozvrh zúčastnit se jen jeho části.

Financování

Škomam 2019 je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You) a Fakultou elektrotechniky a informatiky a statutárním městem Ostrava.


© KAM FEI VŠB-TUO