Organizátoři

Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
Ing. Rajko Ćosić, Ph.D.

Přihlášku na Škomam 2023 prosím vyplňte online. Uzávěrka přihlášek je 9. 1. 2023.

Místo konání

Přednášky se konají v budově FEI v místnosti EC1. Cvičení (cv.) budou probíhat v budově FEI v učebnách EB113, EB213 a EB413. Exkurze proběhne v budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

VŠB - TUO
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba

Plánek porubského areálu VŠB - TUO najdete zde.

Doprava

Pro dopravu k budově FEI doporučujeme použít tramvaj číslo 7, 8 nebo 17 a vystoupit na zastávce Hlavní třída. Další možností je použít autobus 40, 47 nebo 58 a vystoupit na zastávce Poruba U Nemocnice. Informace o jízdních řádech DPO najdete zde.

Ubytování

Dovolujeme si zde upozornit, že bohužel nejsme schopni pro účastníky zajistit ubytování. Návštěvníci z větší dálky mohou využít služeb hotelu na kolejích VŠB - TU Ostrava.

Osobní údaje a podmínky vstupu na akci

V rámci Škomamu jsou pořizovány fotografie za účelem prezentace na webových a facebookových stránkách pořadatele. Organizátoři nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Vstupem na akci vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pořizování a zveřejňování obrazových a video záznamů pro potřeby univerzity

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES si vás dovolujeme upozornit, že na semináři ŠKOMAM konaném ve dnech 18. - 20. 1. 2023 budou pořizovány fotografické záznamy a videozáznamy, které budou použity pro zpravodajství o konání této akce.

Vstupem na akci souhlasíte s výše uvedeným pořízením fotodokumentace a videozáznamů a s jejich výše uvedeným zveřejněním.

Případné dotazy vám zodpoví pověřenec pro ochranu osobních údajů.


© KAM FEI VŠB-TUO