Organizátoři

Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
Ing. Rajko Ćosić, Ph.D.

Přihlášku na Škomam 2021 prosím vyplňte online. Uzávěrka přihlášek je 2. 2. 2021.

© KAM FEI VŠB-TUO