Naši hosté

   RNDr. Dag Hrubý
 • je členem Ústřední komise Matematické olympiády ČR
 • je členem Komise JČMF pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky
 • je členem terminologické komise JČMF pro matematiku
 • zajímá se o matematiku, historii, filosofii, jazz a v poslední době také o obecné otázky vzdělávání

Další lektoři

   Ing. Michaela Bailová
 • je studentkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se variačním počtem, funkcionální analýzou a numerickými metodami
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar
   Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004
 • v letech 2011-2015 pracoval jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • v letech 2012-2015 byl projektovým manažerem projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 byl zapojen do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je projektovým manažerem projektu Math Exercises for You
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar
 • zabývá se metodami optimalizace, nehladkou analýzou a optimalizací a tvarovou optimalizací
 • v r. 2007 získal za svou doktorskou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
 • v r. 2018 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   Ing. Michal Béreš
   prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
   Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
 • od r. 2011 pracuje jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • zabývá se výpočty v oblasti proudění tekutin a strukturální mechaniky se zaměřením na open source výpočetní balíky a vývojem škálovatelných algoritmů v oblasti strukturální dynamiky
   Ing. Rajko Ćosić
   Ing. Simona Domesová
   RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se především teorií čísel
   Ing. Petra Kozielová
   Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996 jako odborná asistentka
 • aktivně působí v České statistické společnosti (od roku 2013 členka výboru, od roku 2015 webmaster, od roku 2016 vědecká tajemnice)
 • věnuje se popularizaci statistiky s cílem zvýšit statistickou gramotnost v populaci, v odborné praxi se pak zaměřuje zejména na průzkumovou analýzu dat a aplikace statistiky v biomedicíně
 • koordinuje činnost Statistické laboratoře na KAM (konzultace, semináře, workshopy, letní a zimní školy z oblasti statistiky a pravděpodobnosti)
 • od r. 2016 je zapojena do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je koordinátorkou týmu v projektu Math Exercises for You
 • byla koordinátorkou týmu v projektu Matematika s radostí
   Ing. Lukáš Malý
 • je studentem doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • pracuje jako výzkumný pracovník v národním superpočítačovém centru IT4Innovations
 • zabývá se matematickým modelováním, metodami rozložení oblasti a paralelními výpočty
   Ing. Martin Mrovec
   Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2008 jako odborná asistentka
 • ve svých pracech se zabývala metodou hraničních prvků ve spojení s metodami rozložení oblasti pro řešení kontaktních úloh mechaniky
 • v r. 2005 získala za svou diplomovou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
 • na KAM nastoupil v r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi
 • je koordinátorem týmu v projektu Math Exercises for You
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v r. 2014 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996
 • zabývá se tvorbou interaktivních materiálů pro výuku (3D grafika, TEX (Acrotex))
 • v letech 2012-2015 pracovala jako odborná koordinátorka projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 vedla tvorbu matematických her v projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je koordinátorkou obsahu v projektu Math Exercises for You
 • spolu s dalšími spolupracovníky získala v letech 2007, 2009 a 2018 několik ocenění v soutěži eLearning
 • v r. 2018 získala vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   Mgr. Adéla Vrtková


© KAM FEI VŠB-TUO