Naši hosté

   Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
   Mgr. Jiří Rozehnal
 • od r. 2000 pracuje na Gymnáziu, Ostrava - Hrabůvka
 • vyučuje předměty Matematika a Biologie

Lektoři

   Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004
 • v letech 2011-2015 pracoval jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • v letech 2012-2015 byl projektovým manažerem projektu Matematika s radostí
 • od r. 2016 je projektovým manažerem projektu Math Exercises for You
 • zabývá se metodami optimalizace, nehladkou analýzou a optimalizací a tvarovou optimalizací
 • v r. 2007 získal za svou doktorskou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Ing. Michal Béreš
   Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • současný vedoucí KAM, kde pracuje od r. 1992
 • zabývá se matematickou a funkcionální analýzou se zaměřením (především)
  k diferenciálním rovnicím
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v letech 2002-2014 byl členem Krajské komise Matematické olympiády (a garantem kategorie A)
 • od r. 2002 je členem Výboru České matematické společnosti (sekce JČMF)
 • od r. 2014 je předsedou ostravské pobočky JČMF (a proto i členem Výboru JČMF)
 • v r. 2006 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
 • v r. 2014 získal čestné uznání JČMF
 • v letech 2013-2015 pracoval taky jako Senior Researcher v IT4Innovations
   Ing. Rajko Ćosić
 • je studentem doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se simulacemi pomocí metody path-integral Monte Carlo
 • baví jej diskrétní dynamické systémy, Linux a Python
   Ing. Simona Domesová
   RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se především teorií čísel
   Doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2006, v současnosti jako zástupce vedoucího pro vědu a výzkum
 • zabývá se teorií grafů a diskrétní matematikou
 • věnuje se spolupráci se středními školami (projekt Matematika s radostí, přednášky pro středoškoláky, přednášky pro MO, vedení SOČ)
 • ve výzkumu i ve výuce využívá zkušeností ze zahraničních stáží na University of Minnesota Duluth
   Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996 jako odborná asistentka
 • zabývá se aplikacemi statistiky v biomedicíně a kinantropologii
 • je koordinátorkou týmu v projektu Math Exercises for You
 • byla koordinátorkou týmu v projektu Matematika s radostí
   Ing. Lukáš Malý
 • je studentem doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se matematickým modelováním a metodami rozložení oblasti
 • věnuje se také paralelnímu programování
   Ing. Pavel Maršálek
 • je studentem doktorského programu Aplikovaná mechanika na Fakultě strojní
 • zabývá se statickými a dynamickými simulacemi
   Ing. Nikol Plívová
 • je studentkou doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se nehladkými optimalizacemi a matematickým modelováním
 • jako hobby má pak analýzu obrazu a matematickou logiku
   Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2008 jako odborná asistentka
 • zabývá se metodou hraničních prvků ve spojení s metodami rozložení oblasti pro řešení kontaktních úloh mechaniky
 • v r. 2005 získala za svou diplomovou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Ing. Matyáš Theuer
 • je absolventem oboru Výpočetní matematika na KAM, zaměřoval se zejména na zpracování obrazu a funkcionální analýzu
 • působil jako výzkumný asistent na projektu národního superpočítačového centra IT4Innovations, zabýval se předpovídáním a matematickým modelováním povodní
 • v současné době pracuje jako vedoucí týmu pokročilé analytiky v kanadské IT a business konzultační firmě CGI
   Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
 • na KAM nastoupil v r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi
 • je koordinátorem týmu v projektu Math Exercises for You
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v r. 2014 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996, v současnosti jako zástupce vedoucího pro pedagogiku
 • zabývá se historií matematiky a tvorbou interaktivních materiálů pro výuku (3D grafika, TEX (Acrotex))
 • od r. 2016 je koordinátorkou obsahu v projektu Math Exercises for You
 • byla odbornou koordinátorkou v projektu Matematika s radostí
 • spolu s dalšími spolupracovníky získala v letech 2007 a 2009 několik ocenění v soutěži eLearning


© KAM FEI VŠB-TUO