Naši hlavní přednášející

   Ing. Jan Zapletal, Ph.D.
 • od r. 2020 je výzkumným pracovníkem ve společnosti Melown Technologies a od r. 2021 vede tým počítačového vidění; zabývá se vývojem algoritmů pro rekonstrukci scény z fotografií a bodových mračen
 • je absolventem doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, od roku 2017 působí na KAM jako odborný asistent
 • V letech 2013-2021 působil jako výzkumník na IT4Innovations, kde se zabýval vývojem paralelních algoritmů pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
   Ing. Michal Merta, Ph.D.
 • je absolventem oboru Výpočetní a aplikovaná matematika a v letech 2011 až 2021 působil jako výzkumník na IT4Innovations
 • působí na KAM jako odborný asistent, vyučuje předmět Numerická lineární algebra
 • od r. 2021 pracuje ve firmě Melown Technologies, kde se zabývá vývojem software pro 3D rekonstrukci scén z leteckých a pozemních snímků a z LiDARu

Další lektoři

   Ing. Vladimír Arzt
   Ing. Michaela Bailová
 • je studentkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se variačním počtem, funkcionální analýzou a numerickými metodami
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar a Mercedes
   Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004
 • v letech 2011-2015 pracoval jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • v letech 2012-2015 byl projektovým manažerem projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 byl zapojen do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je projektovým manažerem projektu Math4U (Math Exercises for You 1, 2 a 3)
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar a Mercedes
 • zabývá se metodami optimalizace, nehladkou analýzou a optimalizací a tvarovou optimalizací
 • v r. 2007 získal za svou doktorskou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
 • v r. 2018 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   Ing. Michal Béreš
   prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
   Ing. Rajko Ćosić, Ph.D.
   Ing. Jan Kracík, Ph.D.
 • od r. 2011 pracuje na KAM jako odborný asistent
 • věnuje se pravděpodobnostním modelům a bayesovské statistice
   Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
 • od r. 1995 pracuje na KAM jako odborný asistent
 • věnuje se obyčejným diferenciálním rovnicím, pravděpodobnostním modelům, aplikacím statistiky v lékařství a metodám Monte Carlo
   Ing. Michal Kravčenko, Ph.D.
   Prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • v současné době je profesorem na KAM a Senior Researcher v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • věnuje se tématu kvantového počítání
 • je členem nově vznikajícího institutu EQSI - European Quantum Software Institut
 • zabývá se dynamickými systémy a jejich aplikacemi, věnuje se především výzkumu chaosu a také modelování soustav vykazujících nepravidelné chování
 • jeho práce byla oceněna na soutěžích SVOČ a také hejtmanem Moravskoslezského kraje
   Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996 jako odborná asistentka
 • aktivně působí v České statistické společnosti (od roku 2013 členka výboru, od roku 2015 webmaster, od roku 2016 vědecká tajemnice)
 • věnuje se popularizaci statistiky s cílem zvýšit statistickou gramotnost v populaci, v odborné praxi se pak zaměřuje zejména na průzkumovou analýzu dat a aplikace statistiky v biomedicíně
 • koordinuje činnost Statistické laboratoře na KAM (konzultace, semináře, workshopy, letní a zimní školy z oblasti statistiky a pravděpodobnosti)
 • od r. 2016 je zapojena do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je koordinátorkou týmu v projektu Math Exercises for You
 • byla koordinátorkou týmu v projektu Matematika s radostí
   Ing. Stanislav Paláček
 • je studentem doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika
 • pracuje jako výzkumný pracovník v národním superpočítačovém centru IT4Innovations
 • zabývá se simulacemi molekulové dynamiky a fitováním potenciálových ploch pomocí neuronových sítí
   Ing. Marie Sadowská, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2008 jako odborná asistentka
 • ve svých pracech se zabývala metodou hraničních prvků ve spojení s metodami rozložení oblasti pro řešení kontaktních úloh mechaniky
 • v r. 2005 získala za svou diplomovou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Mgr. Martina Šarmanová
 • je studentkou doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, zabývá se diabatizací elektronových bází metodami umělé inteligence
 • je absolventkou magisterského oboru Matematické modelování ve fyzice a technice na MFF UK, kde se zabývala metodami předpodmínění soustav lineárních rovnic v rámci řešení rozptylových úloh
 • v r. 2022 se umístila na 1. místě v soutěži SVOČ v kategorii M7 (Numerická matematika)
 • v r. 2022 získala Cenu Ivo Marka udílenou Nečasovým centrem
 • v r. 2022 se umístila na 1. místě v soutěži o Babuškovu cenu (v kategorii diplomových prací)
 • pracuje jako "Content supervisor" na projektu Math Exercises for You 2
   Ing. David Ulčák
   Doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
 • na KAM nastoupil v r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi
 • je koordinátorem týmu v projektu Math Exercises for You
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v r. 2014 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996
 • zabývá se tvorbou interaktivních materiálů pro výuku (3D grafika, TEX (Acrotex))
 • v letech 2009-2012 byla projektovou manažerkou projektu Matematika pro inženýry 21. století
 • v letech 2012-2015 pracovala jako odborná koordinátorka projektu Matematika s radostí
 • v letech 2016-2018 vedla tvorbu matematických her v projektu STEM4youth
 • od roku 2016 je koordinátorkou obsahu v projektech Math4U 1, 2 a 3 (2016-2019, 2019-2022, 2022-2025)
 • spolu s dalšími spolupracovníky získala v letech 2007, 2009, 2018 a 2021 několik ocenění v soutěži eLearning
 • v r. 2018 získala vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   Mgr. Adéla Vrtková


© KAM FEI VŠB-TUO