Naši hosté

   Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.

Lektoři

   Ing. Michaela Bailová
 • je studentkou doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se variačním počtem, funkcionální analýzou a numerickými metodami
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar
   Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2004
 • v letech 2011-2015 pracoval jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • v letech 2012-2015 byl projektovým manažerem projektu Matematika s radostí
 • od r. 2016 je projektovým manažerem projektu Math Exercises for You
 • od r. 2016 je zapojen do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 spolupracuje s firmami Varroc a ELVAC na vývoji robotů pro montáž světlometů do aut značky Jaguar
 • zabývá se metodami optimalizace, nehladkou analýzou a optimalizací a tvarovou optimalizací
 • v r. 2007 získal za svou doktorskou práci 3. místo v soutěži o Babuškovu cenu
   Ing. Michal Béreš
   Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • současný vedoucí KAM, kde pracuje od r. 1992
 • zabývá se matematickou a funkcionální analýzou se zaměřením (především)
  k diferenciálním rovnicím
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v letech 2002-2014 byl členem Krajské komise Matematické olympiády (a garantem kategorie A)
 • od r. 2002 je členem Výboru České matematické společnosti (sekce JČMF)
 • od r. 2014 je předsedou ostravské pobočky JČMF (a proto i členem Výboru JČMF)
 • v r. 2006 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
 • v r. 2014 získal čestné uznání JČMF
 • v letech 2013-2015 pracoval taky jako Senior Researcher v IT4Innovations
   Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
 • od r. 2011 pracuje jako výzkumný pracovník v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • zabývá se výpočty v oblasti proudění tekutin a strukturální mechaniky se zaměřením na open source výpočetní balíky a vývojem škálovatelných algoritmů v oblasti strukturální dynamiky
   Ing. Rajko Ćosić
 • je studentem doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se simulacemi pomocí metody path-integral Monte Carlo
 • baví jej diskrétní dynamické systémy, Linux a Python
   Ing. Simona Domesová
   Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
 • byl docentem na KAM v letech 2010-2017 a výzkumným pracovníkem v superpočítačovém centru IT4Innovations v letech 2011-2017, v současnosti je docentem tamtéž
 • zabývá se molekulovými simulacemi metodami molekulární dynamiky a Monte Carlo
   Doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • v součané době je docentem na KAM a Senior Researcher v superpočítačovém centru IT4Innovations
 • zabývá se diskrétními dynamickými systémy na kompaktních metrických prostorech, věnuje se především výzkumu chaosu a také modelování soustav vykazujících nepravidelné chování
 • jeho práce byla oceněna na soutěžích SVOČ a také hejtmanem Moravskoslezského kraje
   Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996 jako odborná asistentka
 • zabývá se aplikacemi statistiky v biomedicíně a kinantropologii
 • od r. 2016 je zapojena do projektu STEM4youth
 • je koordinátorkou týmu v projektu Math Exercises for You
 • byla koordinátorkou týmu v projektu Matematika s radostí
   Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 2002
 • zabývá se rychlými metodami pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, aplikacemi v elektromagnetismu, akustice a tvarovou optimalizací
 • podílí se na řešení průmyslových projektů s firmami Honeywell, Continental a s Fraunhoferovým institutem pro metalurgii v Chemnitz
   Ing. Lukáš Malý
 • je studentem doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se matematickým modelováním a metodami rozložení oblasti
 • věnuje se také paralelnímu programování
   Ing. Martin Mrovec
 • je studentem doktorského programu v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se tenzorovými numerickými metodami a jejich aplikacemi ve výpočtech elektronových struktur
   Ing. Adam Silber
   Ing. Matyáš Theuer
 • je absolventem oboru Výpočetní matematika na KAM, zaměřoval se zejména na zpracování obrazu a funkcionální analýzu
 • působil jako výzkumný asistent na projektu národního superpočítačového centra IT4Innovations, zabýval se předpovídáním a matematickým modelováním povodní
 • v současné době pracuje jako vedoucí týmu pokročilé analytiky v kanadské IT a business konzultační firmě CGI
   Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
 • na KAM nastoupil v r. 2004 jako odborný asistent
 • zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi
 • je koordinátorem týmu v projektu Math Exercises for You
 • byl koordinátorem týmu v projektu Matematika s radostí
 • v r. 2014 získal vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
   RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
 • na KAM pracuje od r. 1996, v současnosti jako zástupce vedoucího pro pedagogiku
 • zabývá se historií matematiky a tvorbou interaktivních materiálů pro výuku (3D grafika, TEX (Acrotex))
 • od r. 2016 je zapojena do projektu STEM4youth
 • od r. 2016 je koordinátorkou obsahu v projektu Math Exercises for You
 • byla odbornou koordinátorkou v projektu Matematika s radostí
 • spolu s dalšími spolupracovníky získala v letech 2007 a 2009 několik ocenění v soutěži eLearning
   Mgr. Adéla Vrtková
 • je studentkou doktorského studia v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika
 • zabývá se statistickou analýzou (nejen) medicínských dat
 • podílí se na běhu Statistické laboratoře na KAM


© KAM FEI VŠB-TUO