Krátce o KAM

Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB - TU Ostrava byla založena r. 1992. Od jejího vzniku až do srpna 2011 byl jejím vedoucím Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. V současnosti KAM vede Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Katedra zajišťuje výuku matematiky zejména pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). KAM nabízí také svůj studijní obor s názvem Výpočetní matematika, jehož absolventi mají výbornou pozici pro nástup jak na vědeckou dráhu tak také do praxe.

Významná část zaměstnanců KAM a také řada studentů oboru Výpočetní matematika spolupracuje s Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations. Cílem tohoto centra je špičkový výzkum v oblasti IT technologií. Centrum v současnosti využívá superpočítače Salomon a Anselm.

Leporelo a letáček KAM

Stáhněte si leporelo či letáček KAM.


© KAM FEI VŠB-TUO