Anotace přednášek pro Škomam 2019

Anotace přednášek budou k dispozici v prosinci 2018.
© KAM FEI VŠB-TUO