Anotace přednášek pro Škomam 2021

čtvrtek 4. 2. 2021

P. Vondráková: Jak matematicky zachytit pohyb
Vše kolem nás je v neustálém pohybu. Většina pohybů, ač se jeví chaoticky, má jakousi pravidelnost a řád a je možno je matematicky zkoumat. K popisu pohybu a změny slouží derivace. Ukážeme si, jak souvisí derivace s okamžitou rychlostí pohybujícího se tělesa, s okamžitým zrychlením a jak s tečnou ke grafu funkce v daném bodě.

J. Bouchala: Laplaceova bota
V přednášce se seznámíme s rovnicí vedení tepla a ukážeme si, že a jak lze pomocí vhodné diskretizace získat její řešení a že k tomuto cíli lze dojít i náhodnou procházkou.

P. Vodstrčil: Můžeme věřit intuici?
Ukážeme si celou řadu různých příkladů, u kterých se budeme pokoušet tipovat výsledek. Pokud bychom skutečně jen tipovali a nic nepočítali, mohlo by to vést k paradoxním výsledkům, např. 𝜋 = 2, apod.

pátek 5. 2. 2021

T. Kozubek: Jak superpočítače IT4Innovations pomáhají zvýšit konkurenceschopnost a inovativnost české vědy a průmyslu
Superpočítače pomáhají odborníkům napříč různými oblastmi pochopit velmi složité systémy a umožňují předpovědět jejich další vývoj. Uplatní se všude tam, kde by to jinak bylo v podstatě nemožné, velmi nákladné nebo by klasické metody trvaly velmi dlouhou dobu (předpověď počasí, návrh nových materiálů a léčiv, vývoj nových produktů a optimalizace jejich výroby a mnohé další).

P. Kovář: Karetní trik
Na rozhraní teorie grafů, teorie čísel a abstraktní algebry lze najít mnoho problémků, které mají elegantní řešení právě proto, že se k nim dá přistupovat z různých pohledů. Jedním z nich je ukázka, jak můžeme na první pohled složitý problém hádání vybrané karty uchopit efektně tak, že vypadá jako kouzlo. A přitom se jedná o pěknou matematiku.

D. Ulčák: 89, kam se podíváš aneb Trochu jiný dějepis
Pokud se někoho zeptáte, co ví o čísle 2, jistě vyjmenuje celou řadu věcí: Sudé prvočíslo, dvojková soustava, skoro vše kolem se páruje - od chromozomů po ponožky. Pokud se zeptáte na číslo 89, nejspíš se dozvíte, že 17.11.1989 byla Sametová revoluce. A dál? Je šťastné? Umíme jím dělit? Jak do toho pasuje IQ? A když už jsme u toho dějepisu, souvisí i nějak jinak s čísly 17 a 11? V přednášce najdeme odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek.

M. Litschmannová: Od základů pravděpodobnosti po validitu screeningových testů
V rámci přednášky se pokusíme o stručné shrnutí základů teorie pravděpodobnosti a pokusíme se dostat až k aplikaci věty o úplné pravděpodobnosti a Bayesovy věty v lékařské diagnostice. Porozumět pojmům souvisejícím s hodnocením kvality screeningových testů se (zvláště dneska) přece hodí...


© KAM FEI VŠB-TUO