O Škomamu

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB - TUO.

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Aktuální ročník

letáček Škomam'23 19. ročník - Škomam 2023 - proběhne ve dnech 18. - 20. 1. 2023 v budově FEI v porubském areálu VŠB - TUO.

V rámci Škomamu 2023 se uskuteční i 12. ročník soutěže Škomam Cup.

Uzávěrka přihlášek je 9. 1. 2023. Na cvičení se může z kapacitních důvodů přihlásit maximálně 120 studentů. Prosíme, berte v úvahu, že podmínky konání akce se mohou změnit, např. z důvodu nařízení MZČR.
Financování

Škomam 2023 je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+ (projekt Math Exercises for You 3) a Fakultou elektrotechniky a informatiky a statutárním městem Ostrava.© KAM FEI VŠB-TUO